Bliv klog på varmepumper

Varmepumpe

En varmepumpe er et effektivt opvarmningssystem til din bolig, som tilmed er et miljøvenligt alternativ til de mere traditionelle varmesystemer, såsom olie- eller naturgasfyr. Varmepumpen fungerer således, at den naturlige varme, der findes i enten jord, vand eller luft omkring din bolig anvendes til opvarmning af ejendommen.

Varmepumpesystemet er en fleksibel løsning til de fleste husejeres opvarmningsbehov, og kan tilpasses mange hustyper. Det skal dog understreges at man får mest ud af sin varmepumpe, hvis ens hus er isoleret ordentligt. Dertil skal også tilføjes at nogle varmepumpesystemer kun kan installeres i huse med vandbårne systemer, såsom radiatorer eller gulvvarme.

Hvilke typer varmepumper er der?

Der findes overordnet set 3 typer varmepumper:

jord til vand (Kan levere rumvarme og varmt brugsvand)
luft til vand (Kan levere rumvarme og varmt brugsvand)
luft til luft. (Kan kun levere rumvarme til boligen, og ikke varmt brugsvand)

Jord til vand varmepumpe

Jord til vand varmepumpen bliver ofte kaldet jordvarme. Dette system er bygget således op at et netværk af slanger, med en frostsikret væske, graves ned i arealet omkring boligen. Væsken opvarmes af varmen i jorden, hvorefter energien bliver optaget af en varmepumpeenhed placeret inde i huset. Varme cirkuleres efterfølgende rundt i huset gennem de vandbårne systemer.

luft til vand varmepumpe

luft til vand varmepumpen fungere principielt set på samme måde som jordvarmesystemet, dog med den betydelige forskel at varmen trækkes ud fra luften omkring huset, i stedet for jorden. Denne type varmepumpe har den betydelige fordel at den ikke kræver et stort udendørs areal til nedgravning af slanger, hvilket kommer de husejere til gode, der eksempelvis ikke har en stor have.

luft til luft varmepumpe

luft til luft varmepumpen er et mere simpelt varmesystem, der kun skaber varmluft til opvarmning af rummene i huset. Da dette system udelukkende er luftbaseret kan det ikke producere varmt brugsvand. Denne type pumpe installers oftest i mindre boliger, såsom sommerhuse eller mindre helårshuse.

Hvorfor skifte til varmepumpe?

Som husejer tager man ofte og skifter gamle olie- og naturgasfyr ud med en varmepumpe. Dette sikrer en større energieffektivitet, og der opnås ofte store økonomiske besparelser på varmeregningen.

Prisen på etableringen af et varmepumpeanlæg er lige fra 20.000 til 130.000 kr, alt efter, hvilket system man ønsker installeret. Jord til vand varmepumpesystemet er det dyreste at etablere da der er betydelige omkostninger ved nedgravning af slanger, det er dog også det mest effektive varmepumpesystem. Dernæst kommer luft til vand varmepumpe, efterfulgt af luft til luft varmepumper, der er det billigste system at etablere.

Ønsker man at sammenligne pris og kvalitet på varmepumper, kan man med fordel gå ind på varmepumpetilbud.dk.