Når tankerne overtager fornuften

spiseforstyrrelse

Der har gennem tiden hersket en række idealer – især til kvindekroppen. Af disse idealer, fandtes det sundeste tilbage i 1950’erne, hvor Marilyn Monroe bar den ideelle kvindekrop. I 1990’erne blev idealet så, at kvinder skulle passe den famøse size zero i tøj – et mål, der kræver en sygeligt tynd krop. Gennem de sidste fem år har idealet yderligere forskudt sig, således at kvinder nu skal være slanke, men trænede. Overtager tankerne fornuften i kampen for at nå disse idealer, er der stor fare for at udvikle en spiseforstyrrelse. Kildehøj Privathospital er et varmt, kompetent og professionelt behandlingsmiljø, som behandler alle kendte former for spiseforstyrrelser.

Hvad er en spiseforstyrrelse?

Ordet spiseforstyrrelse dækker over en sundhedsskadelig omgang med mad. Der findes således en række forskellige spiseforstyrrelser. De fire hyppigste – og dermed mest kendte – er:

  • Anoreksi: Det nok mest kendte spiseforstyrrelse. Det er typisk piger, der lider af sygdommen, som kommer til udtryk ved umenneskelige små mængder mad og et overdrevent forhold til træning (typisk mere end fire timer om dagen).
  • Bulimi: Ved bulimi spiser den spiseforstyrrede person store mængder mad, oftest usunde ting, hvorefter vedkommende umiddelbart efter kaster det op igen. De mest hardcore bulimikere helmer ikke, før det er mavesyre, der kommer op. Det er således en meget aggressiv spiseforstyrrelse, der, udover at være livsfarlig, giver alvorlige syreskader på både spiserør og tænder.
  • Overspisning (BED): Binge Eating Disorder er svær at diagnosticere, hvorfor det er svært at sige, hvor mange, der i realiteten lider af sygdommen. Personer, der lider af sygdommen, spiser ofte store portioner mad, meget hurtigt, og stopper ikke før de har det fysisk dårligt. Spiseforstyrrelsen indeholder ofte et stort element af skam, hvorfor måltider indtages i smug.
  • Ortoreksi: Det nyeste skud på stammen. Ortoreksi er et overdrevent fokus på mad og træning. Spiseforstyrrelsen har for alvor taget fat, når du takker nej til de situationer, hvor du ikke selv kan styre, hvad der bliver serveret eller begivenheder, der forhindrer din træning.

Hvad kommer spiseforstyrrelser typisk af?

Spiseforstyrrelse – af den ene eller anden art – har ofte rod i dårligt selvværd eller en ‘besættelse’ af et bestemt kropsideal. En spiseforstyrrelse kan således kendetegnes ved, at tankernes kontrol overtager den fornuftige sans. I den sygdomsramtes hoved bliver spiseforstyrrelsens mønster derved ‘fornuftigt’, fordi al fokus er på et bestemt mål.

Oftest er spiseforstyrrede personer gode til at skjule deres spiseforstyrrelse, hvorfor diagnosen ofte først bliver stillet på et yderst sundhedsskadeligt – i nogle tilfælde livsfarligt – stadie. Det er derfor vigtigt at søge behandling, hvis du oplever, at dit forhold til mad begynder at blive unaturligt eller at en af dine nærmeste viser symptomer på en begyndende spiseforstyrrelse.