Har i brug for et oversættelsesbureau?

Globaliseringen og udbredelsen af internettet har gjort det muligt for virksomheder at handle på kryds og tværs af landegrænser, hvilket ligeledes stiller større krav til oversættelserne af både hjemmeside, reklamekampagner og markedsføring. En god oversættelse vil ofte kræve et godt oversættelsesbureau, der har erfaring og dygtige translatører inden for dit område.

Oversættelse af hjemmeside

Som sagt har globaliseringen og udbredelsen af internettet gjort det muligt for virksomheder at handle på kryds og tværs af landegrænser. Hvis din hjemmeside bliver oversat til flere sprog, vil det derfor ofte kunne generere ny trafik på din hjemmeside.

De fleste brugere foretrækker en hjemmeside på deres eget sprog, da det skaber tryghed. Det er dog sjældent tilstrækkeligt blot at oversætte en tekst eller hjemmeside, da det i nogle tilfælde kræver en forståelse for markedet og kulturen, hvis man vil gøre sig gældende i et nyt land. I sådanne tilfælde kan det være en rigtig god ide, at tage kontakt til et oversættelsesbureau, der anvender translatører, der kun oversætter til deres modersmål. Disse translatører vil ofte have en bedre forståelse for kulturen og markedet i deres hjemland.

Oversættelse af hjemmesider er en vigtig del af at erobre nye markeder, og der vil ofte være en del barrierer og faldgrupper, der gør det svært at få en hjemmeside ud internationalt. Af denne grund kan det være godt at tage kontakt til et oversættelsesbureau, der ligeledes har en smule erfaring inden for hjemmeside opbygning. Oversættelser er nemlig tit noget, der bliver undervurderet, men selv fejl der kan virke ubetydelige, kan have betydning for antallet af konverteringer og salg på hjemmesiden.

Oversættelse af reklamekampagner

Hvis du overvejer at bevæge din forretning ud på udenlandske markeder, så er det essentielt at markedsføringen følger disse overvejelser. Oversættelser inden for markedsføring og reklamer skal gerne være så præcis som muligt, for at opnå den ønskede effekt i det pågældende land. Kulturer er forskellige alt afhængig af, hvor du ønsker at udvide til. Det er derfor vigtigt, i forbindelse med oversættelser til markedsføring og reklamer, at oversætteren har et kendskab og en forståelse for kulturen. Det kan være at en bestemt talemåder er accepteret i hjem hjemlandet, men har en helt anderledes betydning i det land, som man ønsker at udvide til. Der skal altså tages højde for det overordnede indholdsmæssige budskab, mens man samtidig skal oversætte teksten ud fra den ønskede målgruppe.