Hvem er den ansvarlige?

Erstatning kan være et svært parameter at måle. Hvem bærer skylden? Var det et hændeligt uheld? Eller blev det gjort med vilje? Der er mange spørgsmål som stilles og det er op til dommeren at afgøre hvad som egentlig skete. Erstatning kan både være hvis en ting ødelagt, hvis man ikke holder sig til kontraktaftalen eller ved personerstatning.

Erstatningsansvars loven

Erstatningsansvarsloven er en lov som skal redegøre for hvilke krav tilskadekomne personer kan fremsætte mod de ansvarlige skadevoldere, samt hvordan kravene måles. Loven indeholder også visse generelle bestemmelser om nedsættelse eller bortfald af erstatningsansvar.

Dyr erstatning

Det kan være en meget dyr affære at få udbetalt sin erstatning. Hvis der er uenighed om hvordan det skete og hvem som var ansvarlig, så kan det kræve at den bliver taget op til en dommer. Det vil både kræve en masse tid og penge. Da du typisk skal have en advokat til at hjælpe dig gennem sagen. Det kan derfor være en god ide at finde et advokat som har en salær ordning. Som er at du kun skal betale salær til med mindre at du får udbetalt din erstatning. Dette vil betyde at du ikke skal bruge flere penge på at vinde sagen, men bare kan betale af det beløb du får tilbage i erstatning.