Hjælp med lovene!

En vigtig del af at drive en succesful forretning, indebærer at du har styr på erhvervsjura eller har kontakt med nogen som har styr på det. I en forretnings øjemed, er det især vigtig at have godt styr på konkurrence- og markedsføringsret. Da det udgør en stor del af en virksomheds hverdag og strategi for hvordan de skal drive deres forretning.

Konkurrenceret

Konkurrenceretten er retten til hvilke former og midler som er lovligt at benytte i konkurrence samt hvilke aftaler og magtstrukturer som findes og må eksistere i markedet. Konkurrenceretten består af to hovedlove markedsføringsloven og konkurrence loven. Hvor markedsføringsloven omhandler midlerne og håndhæver begrebet “God markedsføring skik”. Hvor konkurrenceloven omhandler konkurrencebegrænsninger.

 

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven er en markedsretlig lov, der har til formål at implementere en række EU-direktiver og at sikre en virksom konkurrence på markedet. Dette formål søges opnået gennem fastsættelsen af nogle minimumstandarder. Disse minimumstandarder udgør praktisk set en adfærdsregulering, eftersom de pålægger virksomheder at handle under hensyn til både konkurrenter og forbrugere.

Ved markedsføring forstås enhver handling, der foretages i erhvervs øjemed. Dermed er privat erhvervsvirksomhed omfattet af loven. Offentlig virksomhed er også omfattet af loven, hvis den offentlige virksomhed agerer på et marked, hvor der er private konkurrenter.

Konkurrenceloven

Konkurrenceloven er en dansk lov, der fastlægger bestemmelserne for konkurrencevilkårene mellem alle erhvervsvirksomheder i Danmark.

De centrale bestemmelser er et forbud mod indgåelse af visse konkurrencebegrænsende aftaler samt et forbud mod at misbruge en dominerende stilling på markedet.

Vil du læse mere om erhvervsret eller står du med et andet juridisk problem og mangler rådgivning så tag et kig på Judan advokaterne